Werken bij Royaal Thuis

Royaal Thuis is ook voor onze medewerkers een warm thuis. Betrokkenheid bij en interesse in elkaar en in onze cliënten zijn belangrijk. We behandelen iedereen, collega en cliënt, zoals we zelf behandeld willen worden.

Klik hier om onze vacatures te bekijken

Kom jij bij het Royaal Thuis Team?

Werken en leren

Royaal Thuis is een erkend leerbedrijf. We hebben  stage- en leerplekken voor leerlingen van beroepsopleidingen in de gezondheids- of administratieve sector. De leerlingen kunnen verschillende opleidingstrajecten doorlopen en worden intensief begeleid. Geregeld zijn er opleidingsplaatsen.

Vrijwilligers

Bij Royaal Thuis werken regelmatig vrijwilligers. Betrokken vrijwilligers zijn onmisbaar. Onze vrijwilligers worden goed geïnstrueerd en begeleid om de levenskwaliteit van cliënten te verbeteren en hun leefkracht te vergroten.

Vrijwilligers ondersteunen cliënten bij praktische zaken, zoals tolken, het bijwonen van afspraken en de administratie. Zij ondernemen activiteiten met de cliënten, zoals wandelingen, gesprekken en spelletjes. En zij helpen bij de dagopvang, bij het opdienen van maaltijden of bij andere activiteiten.

Door onze vrijwilligers hebben onze cliënten een sterker sociaal netwerk en worden hun mantelzorgers meer ondersteund en af en toe zelfs helemaal ontlast.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op! Elke vrijwilliger krijgt een overeenkomst waarin de taken, de verantwoordelijkheden en de inzetbaarheid duidelijk staat omschreven.