Werken bij Royaal Thuis

Royaal Thuis is ook voor onze medewerkers een warm thuis. Betrokkenheid bij en interesse in elkaar en in onze cliënten zijn belangrijk. We behandelen iedereen, collega en cliënt, zoals we zelf behandeld willen worden.

4 december 2019

Vacature Hoofdplanner

19 juni 2019

Vacature Ambulant begeleider/ Social Worker

19 juni 2019

Vacature Huishoudelijke Hulp

14 juni 2019

Vacature Verzorgende IG Niveau 3

14 juni 2019

Vacature Wijkverpleegkundige

14 juni 2019

Vacature Verpleegkundige Niveau 4

14 juni 2019

Vacature Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 Plus

Werken en leren

Royaal Thuis is een erkend leerbedrijf. We hebben veel stage- en leerplekken voor leerlingen van beroepsopleidingen in de gezondheids- of administratieve sector. De leerlingen kunnen verschillende opleidingstrajecten doorlopen en worden intensief begeleid. Geregeld zijn er betaalde en onbetaalde opleidingsplaatsen.

Vrijwilligers

Betrokken vrijwilligers zijn onmisbaar. Onze vrijwilligers worden goed geïnstrueerd en begeleid. Zij helpen Royaal Thuis om iemands levenskwaliteit te verbeteren en om zijn of haar leefkracht te vergroten.

Vrijwilligers ondersteunen cliënten bij praktische zaken, zoals tolken, het bijwonen van afspraken en de administratie. Zij ondernemen activiteiten met de cliënten, zoals wandelingen, gesprekken en spelletjes. En zij helpen bij de dagopvang, bij het opdienen van maaltijden of bij andere activiteiten.

Door onze vrijwilligers hebben onze cliënten een sterker sociaal netwerk en worden hun mantelzorgers meer ondersteund en af en toe zelfs helemaal ontlast.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op! Elke vrijwilliger krijgt een overeenkomst waarin de taken, de verantwoordelijkheden en de inzetbaarheid duidelijk staat omschreven.