Leefkracht
De missie van Royaal Thuis is om in samenwerking met mantelzorgers, de buurt en zorgverleners met ons cultureel diverse team van professionals aandachtvolle zorg te verlenen. Alles om de leefkracht van onze cliënten te behouden en te versterken. Preventief handelen, oplossen en innoveren zijn kenmerken voor onze aanpak.

Innovatie
De ambitie van Royaal Thuis is om zorg en welzijn aantoonbaar te vernieuwen en te verrijken met haar innovatieve methode. We hebben er daarom voor gekozen om al onze projecten en initiatieven te borgen in de zogenaamde Royaal Betercirkel. Zo maken we onze missie duidelijk zichtbaar en meetbaar. Royaal Thuis heeft de afgelopen jaren verschillende innovatieve projecten gelanceerd. Zo hebben wij het project Royaal Huis opgezet, een diversiteit sensitief verpleeghuis met een gespecialiseerde afdeling voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Maar ook het project SuperZorg, een project waarbij eenzame ouderen in en om de supermarkt tijdig gesignaleerd worden ter preventie van eenzaamheid, is een mooi voorbeeld van innovatie.

Expertise
Kwaliteit van de zorg staat bij Royaal Thuis voorop. Royaal Thuis beschikt over verschillende landelijke kwaliteitskeurmerken, die bewijzen dat onze zorg en dienstverlening kwalitatief goed is. Royaal Thuis heeft bewezen een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie te zijn, waar het versterken van de “leefkracht” telkens weer centraal staat. Om dit te blijven realiseren werken we samen met andere organisaties en putten wij kracht uit de samenwerkingen met gelijkgezinden partners. Voor een groot aantal aandachtsgebieden, denk aan: dementie, eenzaamheid, diversiteit sensitieve zorg en complexe zorg, heeft Royaal Thuis de juiste expertise in huis. Wij leveren een compleet pakket zorg aan cliënten, om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Daar zijn wij trots op.

Familiair
Ook nu Royaal Thuis groeit, willen wij de persoonlijke aanpak en authenticiteit behouden. Bij Royaal Thuis staan cliënten centraal. Royaal Thuis is familiair; wij bieden de zorg, die je je ouders ook zou toewensen. Royaal Thuis heeft échte liefde voor zorg en de medemens. Door de Leefkracht te versterken bij cliënten, zorgen wij voor meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Door zorg met liefde te leveren, inspireren wij. Royaal Thuis biedt cliënten leefstijlgerichte zorg. Wij willen cliënten een vertrouwde plek bieden waar zij zichzelf thuis voelen. Laagdrempelige zorg met liefde en aandacht voor de mens. Wij zorgen ervoor dat cliënten zich begrepen, vertrouwd, gewaardeerd én thuis voelen door ons warme contact.