Zorg op maat

Royaal Thuis biedt een gevarieerd zorgaanbod dat aansluit op de wensen van de cliënt. Er is veel aandacht voor iemands levenswijze, religie en moedertaal bijvoorbeeld. Samen met professionals, vrijwilligers en mantelzorgers kan een cliënt zijn leefstijl behouden en zijn zelfredzaamheid vergroten. Professionele zorg en mantelzorg versterken elkaar in de ondersteuning bij lichamelijke of mentale klachten.

Royaal Thuis bespreekt samen met de cliënt in welke mate welke zorg nodig is. Wij zijn er voor  Verpleging & Verzorging. Maar we geven ook advies over een diagnose en we begeleiden de cliënt in het dagelijks leven. Juist die combinatie van persoonlijke ondersteuning en gespecialiseerde zorg kan iemands leefkracht weer aanwakkeren.

Royaal Thuis

Ons verhaal

Het verhaal van Royaal Thuis begint al in 2010. Royaal Thuis is toen begonnen vanuit de behoefte aan ondersteuning van één kwetsbaar persoon. De oprichters van Royaal Thuis hielpen deze persoon onvoorwaardelijk en uit liefde voor de medemens. Door het échte en warme contact leefde deze persoon op. Van wanhoop, naar iemand die weer kracht had om te leven. Iets wat wij bij Royaal Thuis nu Leefkracht noemen.

De oprichters van Royaal Thuis haalden veel voldoening uit het helpen en ondersteunen van deze persoon. Zij zagen al snel dat er meer mensen de behoefte hadden aan warme en leefstijlgerichte zorg en besloten Royaal Thuis op te richten.

Missie en Ambitie

Royaal Thuis biedt zorgverlening vanuit een missie en een ambitie.

Missie

In samenwerking met mantelzorgers, de buurt en zorgverleners, verleent en organiseert ons cultureel diverse team van professionals, aandachtvolle zorg; alles om de “leefkracht” van onze cliënten te behouden en te versterken. Preventief handelen, oplossen en innoveren kenmerken onze aanpak.

Ambitie
Royaal Thuis streeft ernaar zorg en welzijn aantoonbaar te vernieuwen en te verrijken met haar innovatieve methode.

Waarden

Royaal Thuis is LIEF! Maar waar ligt nu eigenlijk de oorsprong van die liefde?

Het meest voorkomende woord in het klanttevredenheidsonderzoek van Royaal Thuis is: LIEF! Zo beschrijven onze cliënten Royaal Thuis. Maar LIEF zit ook in ons DNA. LIEF zijn onze kernwaarden die staan voor Leefkracht, Innovatie, Expertise en Familiair.

Lees hier verder over onze kernwaarden

Diensten

Royaal Thuis biedt Verpleging en Verzorging aan cliënten in hun thuisomgeving.

Doelgroepen

De doelgroep van Royaal Thuis bestaat uit (potentieel) kwetsbare burgers en gezinnen.

Werkgebied

Royaal Thuis biedt zorg- en hulpverlening in Haaglanden, in het bijzonder in de krachtwijken van Den Haag: Centrum, Escamp, Laak en Segbroek. Wij zijn sterk in deze wijken door onze aanwezigheid en laagdrempelige aanpak.

Leefkracht

Wij zetten de leefkracht van al onze cliënten en medewerkers centraal. Leefkracht is alles wat ervoor zorgt dat iemand zich lichamelijk, psychisch en sociaal goed voelt. Leefkracht is ook de kracht om positief in het leven te staan. De kracht om met goede zin en plezier naar een nieuwe dag uit te kijken. Samen met uw naasten. Samen met Royaal Thuis.

Culturele diversiteit

Den Haag is een multiculturele stad. Als er behoefte is aan zorg en ondersteuning, wordt die culturele diversiteit duidelijk in de zorgvraag. Iedereen heeft andere wensen. Als thuiszorgorganisatie is het belangrijk om alle mensen een veilige en herkenbare plek te bieden. Royaal Thuis wil in kunnen spelen op de vraag van de cliënt. Wij hebben zorgspecialisten in dienst die niet alleen professioneel sterk staan, maar die ook bekend zijn met de culturele verschillen. Wij begrijpen u.

Raad van Bestuur

Emete Solmaz

Emete Solmaz is bestuurder van Royaal Thuis. Emete kent de zorg van binnenuit. Emete begon in 1995 aan de opleiding geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vervolgens heeft zij zich op laten leiden aan de Universiteit Leiden tot specialist ouderengeneeskunde.

Raad van Commissarissen

Voorzitter: Bart Kosten

Bedrijfseconoom Bart Kosten heeft ruim 20 jaar werkervaring in directieposities in de zorg, ICT en financiële dienstverlening zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Zijn motivatie om deel te nemen aan de Raad van Commissarissen beschrijft hij als: “Royaal Thuis staat midden in de samenleving en dicht bij haar cliënten. Royaal Thuis kan een mooi voorbeeld worden voor hoe we in Nederland de zorg professioneel én met gevoel kunnen organiseren”.
Bart Kosten is per 1 januari 2022 tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.

Lid: Idris Sorgucu

Idris Sorgucu is lid van de Raad van Commissarissen van Royaal Thuis. Naast zijn verantwoordelijkheden bij Royaal Thuis begeleidt Idris bedrijven die willen investeren in Europa en het Midden-Oosten. Ook is hij bestuurslid bij MKB Den Haag.
Idris Sorgucu is per 1 januari 2022 tevens lid van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.

Lid: Orlando Meulens

Orlando Meulens is lid van de Raad van Commissarissen van Royaal Thuis. Daarnaast is Orlando docent aan de Haagse Hogeschool waar hij de vakken Bedrijfskunde en Sustainability geeft aan de International Business opleiding. Hij houdt zich ook bezig met kennis en technieken uit de natuurwetenschappen om slimme oplossingen te bedenken voor vraagstukken over gezondheid, technologie, milieu of voeding. Hij vindt het erg belangrijk dat zorg in de samenleving professioneel aangepakt wordt en dat ziet dat bij Royaal Thuis gebeuren.
Orlando Meulens is per 1 januari 2022 tevens lid van de Raad van Commissarissen van Vitaal Zorggroep.

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Royaal Thuis heeft een cliëntenraad. Hierin kunnen cliënten, maar ook hun familieleden of vertegenwoordigers met elkaar bespreken wat er goed gaat en vooral ook wat er beter kan. De cliëntenraad wil uitbreiden, dus nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Zin om mee te praten? Aanmelden kan via clientenraad@royaalthuis.nl.

Ondernemingsraad

Voorzitter: Acelya Bilisik

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de ruim 200 medewerkers van Royaal Thuis. Acelya Bilisik is de voorzitter van de OR.

E-mail: a.bilisik@royaalthuis.nl

Tel: 070 388 88 83

Kwaliteitskeurmerken

Kwaliteit van de zorg staat bij Royaal Thuis voorop. Royaal Thuis beschikt over verschillende landelijke kwaliteitskeurmerken. Die bewijzen dat onze zorg en dienstverlening kwalitatief goed is.

Keurmerk Goed geregeld
Royaal Thuis heeft het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld behaald. Dit is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan organisaties die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria en tonen daarmee aan dat zij hun vrijwilligersbeleid succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd.

SBB Erkend leerbedrijf
Royaal Thuis is door SBB erkend als leerbedrijf. Dit betekent dat wij aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen van het VMBO en MBO een volwaardige leerwerkplek te bieden. In onze organisatie kunnen leerlingen de leerdoelen behalen die voor de opleiding gesteld zijn.

Brancheverenigingen

Royaal Thuis heeft bewezen een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie te zijn. Om dit te blijven realiseren sluiten wij ons aan bij brancheverenigingen.

ActiZ
Royaal Thuis is aangesloten bij ActiZ,  een branchevereniging die zich sterk maakt voor cliëntkeuze en het zoveel mogelijk in eigen regie van de cliënt leveren van zorg. Dit doet ActiZ door in haar activiteiten en werkwijze over financieringsstromen en -stelsels heen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die zowel voor cliënt als organisatie continuïteit en tevredenheid opleveren.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Geschillencommissie Zorg
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. De Geschillencommissie Zorg biedt zorgaanbieders de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie.

Partners

Royaal Thuis heeft bewezen een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie te zijn. Om dit te blijven realiseren werken we samen met andere organisaties en putten wij kracht uit de samenwerkingen met gelijkgezinden partners.

Pluhz
Royaal Thuis  wil de leefkracht van haar cliënten verhogen en dat geldt ook voor haar medewerkers. Want als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor een ander zorgen. In samenwerking met Pluhz biedt Royaal Thuis haar medewerkers en cliënten daarom cursussen voor een gezonde levensstijl.

JINC
Royaal Thuis steunt JINC. JINC werkt samen met het onderwijs en partners uit het bedrijfsleven. De partners van JINC krijgen de kans om een verschil te maken in het leven van jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand door o.a. het aanbieden van bliksemstages.

Online zorgnetwerk en zorgverlenersplatformen

Royaal Thuis werkt samen met technologiebedrijven  en digitale zorgnetwerken om de zorg efficiënt in te kunnen zetten. 

ZorgDomein
Royaal Thuis is aangesloten bij ZorgDomein. ZorgDomein verbindt zorgaanbieders en zorgvragers onderling en met hun patiënten. ZorgDomein maakt informatie voor én over patiënten toegankelijker, dankzij een slim platform voor.

POINT
Royaal Thuis is aangesloten bij Point.
Point is het digitale samenwerkings platform voor transfer, verwijzing en zorgoverdracht. Het digitale samenwerkingsplatform biedt betrouwbare ondersteuning voor alle transfers en zorgoverdrachten tussen zorginstellingen.

Nedap – Carenzorgt
Royaal Thuis werkt met technologiebedrijf Nedap en de Carenzorgt app. Dit is een persoonlijke gezondheidsomgeving waarmee je direct inzicht hebt in zorggegevens. Dit zorgt voor heldere communicatie, betere afstemming en volledige controle over de eigen zorg.