Categorie

Geen onderdeel van een categorie

Dag tegen pesten

Door | Geen onderdeel van een categorie | Geen reacties

Pesten komt op elke leeftijd voor. Zelfs ouderen hebben ermee te maken. Bewoners in verzorgings- en bejaardentehuizen die elkaar negeren, elkaar buitensluiten, de lift net voor andermans neus dicht laten glijden, of elkaars weg blokkeren met bijvoorbeeld hun rollator. Maar ook: ouderen die vuil neerleggen bij de voordeur van de buurvrouw, de buurman onder tafel schoppen, negatieve opmerkingen maken of op een verjaardag altijd een taartje te weinig meenemen zodat er iemand is die niets krijgt. Het zijn allemaal voorbeelden die aantonen dat pesten niet alleen iets is van de jeugd.
https://www.stoppestennu.nl/ouderen-pesten-en-gepest-worden

Zwaai jij pesten ook uit?
Stop het NU!

Royaal Thuis nu ook in ZorgDomein!

Door | Geen onderdeel van een categorie | Geen reacties

Patiënten verwijzen naar Royaal Thuis kan nu ook digitaal via de online applicatie van ZorgDomein Huisartsen en verwijzers kunnen nu heel gemakkelijk patiënten digitaal naar ons doorverwijzen. Ideaal, want op deze manier krijgen patiënten  snel en foutloos de zorg die ze nodig hebben. Alle medische gegevens komen digitaal bij ons terecht, waardoor wij snel en direct de juiste hulp kunnen bieden.

Royaal Thuis aanwezig bij Symposium Dementie en Culturele Diversiteit

Door | Geen onderdeel van een categorie | Geen reacties

Volgende week, donderdag 14 september organiseert het Netwerk Dementie een symposium over het thema dementie en culturelediversiteit in het Laaktheater. In dit interactieve symposium komen regionale kennis en ervaring samen. Royaal Thuis is die dag aanwezig met een goedgevulde stand met informatie over de zorg die wij bieden aan mensen met dementie en een andere culturele achtergrond. Onze bestuurder Emete Solmaz zal tijdens het symposium aan het woord zijn over dementie en diversiteit.

Zorg in de regio
Het doel van het symposium is het uitwisselen van informatie over zorg die er in de regio beschikbaar is voor mensen met #dementie met diverse culturele achtergronden. De bezoekers van het symposium bestaan uit zorg- en hulpverleners voor mensen met dementie in de regio Haaglanden. Dit zijn huisartsen, medisch specialisten, casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen, maar ook bijvoorbeeld ergotherapeuten en ouderenwerkers. Allen geïnteresseerd in het zo goed mogelijk helpen van de mensen die dat nodig hebben.